Molecular Signal Source Localization for Underwater and Medical Applications

Moleküler iletişim (MC), hem çok hücreli organizmalarda hem de sosyal kolektif eylemde organize davranış kurar. Son yıllarda, bilginin moleküller aracılığıyla taşındığı farklı ölçeklerde sentetik olarak tasarlanmış MC sistemleri tasarlamak için eşzamanlı çaba gösterilmiştir. Mevcut MC araştırmalarının çoğu teoriktir ve sonuçların simülasyonlarla doğrulanmıştır. IEEE, MC'yi 2017'deki iletişim teknolojisi trendlerinden biri olarak belirlemiştir ve MC'nin çeşitli zorluklarını metodolojik ve kapsayıcı bir şekilde ele almak için bir standardizasyon grubu (IEEE 1906.1) kurmuştur. Buna ek olarak, MC araştırmasının gelecekteki yönü, gerçek yaşam problemleri için alternatif ve yeni yaklaşımlara katkıda bulunacak deneysel test ortamlarını tasarlamak ve geliştirmektir. 
 
Bu projedeki amacımız, MC'den ilham alan bir perspektifte lokalizasyon problemlerini çözmek için makro ve mezo ölçekli test ortamları, lokalizasyon uygulamaları için simülatörler ve moleküler sinyal yayılımı için analitik modeller geliştirmektir. Makro ölçekli lokalizasyon test ortamı, sualtı arama kurtarma ve çevresel izleme gibi su altı lokalizasyon uygulamaları için bir su kanalı olacaktır. Mezo ölçekli lokalizasyon test ortamı, kanser hücresi lokalizasyonu, hedeflenmiş ilaç dağıtımı ve vücut içi NEMS / MEMS koordinasyonu gibi tıbbi uygulamalar için insan dolaşım sistemine benzer bir dolaşım ağı olacaktır. Her iki test ortamında da zorlu ortamlarda moleküler sinyallere dayanan MC'den ilham alan lokalizasyon teknikleri kullanacağız. Tasarlanacak ve geliştirilecek olan lokalizasyon teknikleri, karmaşık ve aktif MC uygulamalarına yol açma potansiyeline sahiptir.

Funding Institution: 

TUBITAK - BIDEB - 2232

Principal Investigator / Project Partner: 

H. Birkan Yılmaz

Date: 

2020 to 2023

Project Code: 

118C274

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz