Kural ve Yönetmelikler

(Son güncelleme: Şubat 2024)

Önemli not: Lütfen bilgisayar sisteminde kayıtlı bulunan e­posta adresinizin ve telefon numaranızın güncel olmasına özen gösteriniz. Kimi durumlarda acil olarak öğrencilere ulaşmak gerekebilmektedir.

Üniversitemizde lisans eğitiminin çerçeve kuralları Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Kısaltmalar ve Tanımlar:

 • GNO: Genel not ortalaması.
 • DNO: Dönem not ortalaması.
 • Sınamalı öğrenci: GNO<2.00 olan öğrenci.
 • Başarısız öğrenci (repeating status): GNO<2.00 olan ve iki dönem üst üste DNO<2.00 olan öğrenci.
 • Yasal azami süre: İngilizce hazırlık programında geçirilen süreler hariç 14 dönem (ÇAP öğrencileri için 10 dönem).
 • Mezuniyet kredisi: 145 kredi.
 • Ortalama dönem kredisi: Hangi dönemde olunursa olunsun, 18,1 kredi (mezuniyet kredisi / ders programındaki dönem sayısı; 145 / 8)
 • Son sınıf öğrencisi: 108 krediyi (toplam mezuniyet kredisinin 3/4'ünü) tamamlamış olan öğrenci.
 • Bölüm Kurulu onayı: Öğrencinin kaydıyla ilgili bir konuda Bölüm Kurulu'nun (bölümdeki öğretim elemanlarının) onayının alınması. Bu tür bir durumda, öğrenci isteğinin gerekçesini açıklayarak kağıt ortamında dilekçe doldurmalı (cmpe_genel_dilekce_formu.doc), danışmanın görüşü ile imzasını almalı ve dilekçeyi bölüm sekreterliğine teslim etmelidir. İzleyen ilk Bölüm Kurulu toplantısında veya öğretim elemanları arasında e-posta yoluyla dilekçe karara bağlanır.
 • Yönetim Kurulu onayı: Öğrencinin kaydıyla ilgili bir konuda Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu'nun (Yönetim Kurulu'nda görev yapan öğretim elemanlarının) onayının alınması. Bu tür bir durumda, öğrenci isteğinin gerekçesini açıklayarak OBİKAS sistemi üzerinden dilekçe (e-petition) doldurmalıdır. Dilekçe danışman ve bölüm başkanı tarafından değerlendirildikten sonra, Mühendislik Fakültesi’ne gidecektir. İzleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında dilekçe karara bağlanır.
 1. Kaydın Tamamlanması
  1. Yeni bir döneme kayıt zamanında, ders ekleme/bırakma (add/drop) süresinde veya dersten çekilme (withdrawal) süresinde, ders programı bilgisayar üzerinde hazırlandıktan sonra, mutlaka danışman onayına gönderilmelidir ve danışmandan onay gelmeden kaydın tamamlanmadığı unutulmamalıdır. (Örneğin, öğrenci kaydını onaya gönderdikten sonra kaydın tamamlandığını düşünürse ve bilgisayar üzerinden takip etmezse, danışmanın kaydı reddetmesi ve öğrenciye düzeltmesi için geri göndermesi durumunda, kayıt yarım kalacaktır.) Danışman, ders programında bir takım eksiklikler veya hatalar görebilir ve düzeltilmesi amacıyla programı reddederek öğrenciye geri gönderebilir. Öğrencinin programı düzeltip tekrar danışman onayına göndermesi, danışmanın tekrar inceleyerek onaylaması veya reddetmesi, vs. zaman alabilir. Bu nedenle, kayıtların son gününe kalmadan ders programının tamamlanarak danışman onayına gönderilmesi tavsiye edilir. Aksi halde, kayıt tarihi geçtikten sonra program hala onaylanmamışsa, öğrenci geç kayda kalacaktır ve fazladan kayıt parası yatırması gerekecektir.
  2. Öğrencinin kaydıyla ilgili bir konuda danışmanın onayına ek olarak Bölüm Kurulu'nun veya Yönetim Kurulu’nun da onayı gerekiyorsa, öğrenci dilekçe ile isteğini belirtmelidir.
   1. Eğer kayıt süresi sona ermeden dilekçe karara bağlanabilecekse, dilekçenin sonucu beklenmeli, bu sonuca göre (isteğin kabul edilip edilmemesine göre) ders programı hazırlanmalı ve danışmanın onayına gönderilmelidir.
   2. Eğer dilekçenin karara bağlanabilmesi kayıt süresinden sonraya kalacaksa, öğrenci dilekçedeki isteğini hesaba katmadan normal ders programını hazırlamalı ve danışmanın onayına göndermelidir (aksi takdirde, öğrenci geç kayda kalacaktır). Sonradan dilekçedeki istek kabul edilirse, ders programında gerekli değişiklik danışman veya Yönetim Kurulu tarafından Kayıt İşleri ile irtibata geçerek yaptırılacaktır.
 2. Genel Kurallar
  1. Öğrenci ders programını hazırlarken, ders saatleri arasında çakışma olmamasına dikkat etmelidir. Gerekli hallerde, öğrenimini etkilemeyecek şekilde az sayıda çakışmaya izin verilebilir. Bu durumda, öğrenci ders programını danışmanın onayına gönderirken gerekli açıklamayı da yapmalıdır. İçinde çakışmaların olduğu bir program herhangi bir açıklama olmadan onaya gönderilmemelidir; bu tür bir program reddedilecektir.
  2. Öğrenci ders programını hazırlarken, bölümün ders programındaki sırayı takip etmelidir. Örneğin, dördüncü döneme ait bir ders alınmadan, beşinci döneme ait bir ders alınmamalıdır. Geçerli bir mazeret dolayısıyla sıranın bozulması danışmanın onayına bağlıdır. Bu durumda, danışmanla konuşarak onay alınmalıdır.
  3. Ders programında bulunmayan dersler kesinlikle kredili olarak alınamaz. Bu tür bir ders, istenirse kredisiz olarak alınabilir. Kredisiz olarak alınan dersler daha sonra krediliye çevrilemez.
  4. İlk iki döneminde bulunan öğrenciler paket program alırlar; diğer bir deyişle, bulundukları dönemin bütün derslerini ilk açıldıklarında almak zorundadırlar (2.f'deki istisna dışında).
  5. Öğrenci hangi dönemde olursa olsun, ilk iki dönemin zorunlu derslerini bırakamaz (add/drop) veya bu derslerden çekilemez (withdrawal) (2.f'deki istisna dışında). Zorunlu olmayan dersleri (örneğin, kredisiz olarak alınan bir ders) ise bırakabilir veya bu derslerden çekilebilir.
  6. Eğitimlerine akademik yılın ikinci döneminde (bahar dönemi) başlayan ve ilk dönemlerini GNO>=2.75 ile tamamlayan ikinci dönem öğrencileri, paket programlarındaki bir ders yerine başka bir gerekli dersi danışman onayı ile alabilirler. Söz konusu olan yerleri değiştirilecek dersler EC ve HSS ise, GNO>=2.75 şartı aranmaz. Yer değiştirme, paket programdaki sadece bir ders için yapılabilir.
  7. Cmpe150-Cmpe160-Cmpe250 dersleri için, ders sırası bozularak DD ve DC ders tekrarı yapılamaz. Diğer bir deyişle, öğrenci Cmpe160 dersini geçmişse Cmpe150 dersini tekrarlayamaz; Cmpe250 dersini geçmişse Cmpe150 ve Cmpe160 derslerini tekrarlayamaz. (Bu madde başarısız statüsünde olan ogrencilere uygulanmaz.) 
  8. F notu alınan bir ders, ilk açıldığında tekrarlanmak zorundadır. Öğrencinin geçerli bir mazereti dolayısıyla dersi ilk açıldığında tekrarlamaması Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.
  9. Öğrenci F aldığı için tekrarladığı bir dersten çekilemez. Öğrencinin geçerli bir mazereti dolayısıyla dersten çekilmesi Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.
  10. Seçmeli bir dersten (HSS veya CC) F alındığında, ayni ders tekrarlanabilir veya bu dersin yerine aynı seçmeli grubuna giren başka bir ders R (tekrar) işareti ile alınabilir.
  11. Öğrenci DD ve DC aldığı derslerin öğrenim süresi boyunca en çok altı tanesini bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlayabilir. Bir dönemde en çok bir tane DD ve DC dersi tekrarlanabilir. Bu tür bir ders, dersin alınışından sonraki dört dönem içinde tekrarlanmalıdır.
  12. F, DD veya DC dolayısıyla tekrarlanan bir derste, alınan son not geçerlidir. Önceki not geçerliliğini yitirir, fakat transkriptte gözükür.
  13. Öğrenci E notu aldığı bir dersin E sınavına girer. Dersin harf notu, sınavda başarılı olursa DD, başarısız olursa F olur. E sınavında başarılı olan öğrencilere DD’den yüksek not verilemez.
  14. Lisans öğrencileri 6xx kodlu dersleri kesinlikle alamazlar.
  15. 5xx kodlu dersleri sadece son sınıf olan ve GNO>=2.50 olan öğrenciler alabilir.
  16. Bölüm programındaki zorunlu dersler, öğrenci değişim programı (Exchange) kapsamı haricinde,  ilk alınışlarında Boğaziçi Üniversitesi dışından alınamaz.
  17. Bir dersin harf notunda yanlışlık olması durumunda, not düzeltmesi en geç izleyen dönemin kayıt süresinin başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yapılabilir (örneğin, 2013-2014 2. dönemindeki bir derste verilen bir not, ancak 2014-2015 1. dönemin kaydının ilk gününden bir hafta öncesine kadar (yaklaşık, Eylül 2014 başı) değiştirilebilir). Bu durumda, ilgili öğretim elemanı not değişikliğini Mühendislik Fakültesi Dekanlığına bir dilekçe ile bildirir.
  18. Yaz döneminde en fazla 10 kredilik ders veya 3 ders (örneğin, 4 kredilik 3 ders) alınabilir.
  19. Yaz dönemi sonunda mezuniyete hak kazanacak öğrencilere 4. ders olarak  FYK kararı ile TK / HTR dersi verilebilir.
  20. Öğrenci lisans öğrenimi sürecinde en fazla üç defa dersten çekilebilir.
  21. Son sınıf öğrencileri, HSS ve CC derslerinin dışında 1xx kodlu dersleri alamazlar.
  22. Mühendislik Fakültesi bölümlerince verilen 1 kredilik Lab derslerinden ikisi aynı anda alınırsa, bir bölüm dersi yükünde kabul edilir.
  23. Programında alması gereken tüm dersleri tamamlayan ve sadece staj eksiği kalan öğrencilerin kayıt zamanında (ders ekleme/bırakma süresi sonuna kadar) Fakülte Yönetim Kuruluna staj kayıtlarının açılması için dilekçe (BUIS, e-petition) vererek kayıt yaptırmaları ve yasal öğrencilik sürelerini tamamlayan öğrencilerin harçlarını yatırmaları gerekmektedir.
  24. Başka bir Yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerle ilgili ders saydırma/değişiklik işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin azami süre, öğrencinin programa yerleştirildiği yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi sonuna kadardır.
 3. Fazla Ders Alma:
  1. Öğrenci, normal olarak, bulunduğu dönemdeki ders sayısı kadar veya ortalama dönem kredisi kadar ders almalıdır. Bu ders sayısının veya dönem kredisinin aşılması, fazla ders kapsamına girer.
  2. GNO>=3.00 olan öğrencilerin bir (ÇAP öğrencisi ise iki) fazla ders alması veya GNO>=2.00 olan son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmek için son iki dönemde birer (ÇAP öğrencisi ise ikişer) fazla ders alması danışmanın onayına bağlıdır. Bu durumda, danışmanla konuşarak onay alınmalıdır.
  3. 2.50<=GNO<3.00 olan öğrencilerin bir fazla ders alması Bölüm Kurulu'nun onayına bağlıdır.
  4. 2.00<=GNO<2.50 olan öğrencilerin bir fazla ders alması veya GNO>=2.00 olan son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmek için iki fazla ders alması Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.
  5. Hangi dönem veya statüde olunursa olunsun, fazla ders sayısı en fazla 2 ders veya ortalama dönem kredisinin 8 fazlası olabilir; kesinlikle bunu aşamaz.
  6. Üniversite dışından yatay geçiş yapan öğrenciler ilk dönemlerinde fazla ders alamazlar.
  7. Öğrenci ilk döneminde fazla ders alamaz.
  8. İkinci dönem öğrencilerinden bütün derslerini tamamlamış ve GNO>=3.00 olan öğrencilerin bir fazla ders alması Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.
 4. Az Ders Alma:
  1. Öğrenci, normal olarak, bulunduğu dönemdeki ders sayısı kadar veya ortalama dönem kredisi kadar ders almalıdır. Bu ders sayısından veya dönem kredisinden daha az ders alınması, az ders kapsamına girer.
  2. Öğrencinin ders yükünü 15 krediye kadar düşürebilmesi danışmanın onayına bağlıdır. Bu durumda, danışmanla konuşarak az ders alınmak istenmesinin sebebi açıklanmalı ve onay alınmalıdır.
  3. Öğrencinin ders yükünü 11 krediye kadar düşürebilmesi Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır (4.d ve 4.e'deki istisnalar dışında). Buna izin verilebilmesi için, önemli bir kişisel hastalık durumunun olması gerekir.
  4. Son sınıf statüsünde bulunan öğrenciler için en az kredi yükü (11 kredi) kuralı uygulanmaz. Öğrencinin ders yükünü 11 kredinin altına düşürebilmesi danışmanın onayına bağlıdır. Bu durumda, danışmanla konuşarak onay alınmalıdır.
  5. Başarısız durumda olan öğrenciler kısıtlı ders alabileceklerinden dolayı, bu durumda olan öğrenciler ders yükünü danışmanın onayıyla 11 krediye kadar düşürebilirler; Yönetim Kurulu'nun onayı gerekmez.
  6. Dersten çekilme döneminde, öğrenci danışmanın onayıyla, bir dersten çekilerek ders yükünü 12 krediye (3 kredilik 4 ders şeklinde; TK / HTR dersleri hariç) veya 13 krediye düşürebilir. Son sınıf öğrencileri ve başarısız durumda olan öğrenciler bu kurala tabii değildir; bu öğrencilere 4.d ve 4.e maddeleri uygulanır.
  7. Son sınıf statüsünde bulunan öğrenciler hariç, kesinlikle 11 krediden az ders alınamaz.
 5. Başarısız Öğrenciler:
  1. Başarısız (repeating) statüsünde olan öğrenciler, ortalama dönem kredisinden fazla kredi alamazlar. F tekrarının yanı sıra, ortalama dönem kredisini aşmayacak şekilde DD ve DC derslerini tekrarlayabilirler ve/veya en çok iki yeni ders alabilirler. Yaz döneminde ise, F, DD ve DC tekrarının yanı sıra, toplam 10 krediyi veya 3 dersi aşmayacak şekilde en çok iki yeni ders alabilirler.
  2. Toplam mezuniyet kredisinin 3/4'ünü tamamlamış veya yasal azami süresinin son iki döneminde olan başarısız statüdeki öğrenciler, 5.a'da belirtilen sınırlamaya tabi değildir. Bu öğrenciler, ortalama dönem kredisini (yaz dönemi ise, 10 krediyi) aşabilirler veya ikiden fazla yeni ders alabilirler.
  3. Başarısız statüde iken başka bir üniversiteden özel öğrenci statüsü ile alınmış olan dersler, kredili olarak sayılamaz.
 6. Sınamalı Öğrenciler:
  1. Sınamalı statüde olan öğrenciler fazla ders alamazlar.
  2. Toplam mezuniyet kredisinin 3/4'ünü tamamlamış veya yasal azami süresinin son iki döneminde olan sınamalı statüdeki öğrenciler, 6.a'da belirtilen sınırlamaya tabi değildir. Bu öğrenciler fazla ders alabilirler.
 7. CC Dersleri:
  1. CC dersleri (Complementary Elective - Tamamlayıcı Seçmeli), Bilgisayar Mühendisliği konularına doğrudan dâhil olmayan, fakat Bilgisayar Mühendisliği disiplininin çeşitli konularıyla ilgili olan tamamlayıcı teknik derslerdir.
  2. Alınabilecek CC dersleri, bölüm içi CC dersleri ve bölüm dışı CC derslerinden oluşur. Bölüm içi CC dersleri, ders programındaki CmpE4xx kodlu derslerdir (CmpE443, CmpE451, CmpE491, CmpE492 hariç). Bölüm dışı CC dersleri listesine ise CmpE CC Dersleri sayfasından (veya bölümün ana sayfasından "Undergraduate" ve "Complementary Courses" bağlantılarını izleyerek) ulaşılabilinir.
  3. Öğrenci CC dersi olarak 7.b'de belirtilen derslerden birini almalıdır. Bölüm dışı bir CC dersi almak istediğinde, bölüm dışı CC dersleri listesinde olmayan fakat CC dersi niteliğini taşıdığını düşündüğü bir dersi almak isterse, danışmanıyla görüşmelidir. Danışman da dersin CC dersi olabileceği kanısına varırsa, e-posta yoluyla HSS/CC Komisyonu’na soracaktır. Bu komisyondan olumlu görüş çıkması durumunda, sonuç öğrenciye bildirilerek dersi kaydına eklemesi sağlanacak ve ders CC dersleri listesine eklenecektir.
  4. Dördüncü sınıfta alınması gereken altı tane CC dersinden en az üç tanesi CmpE dersi olmalıdır (yani, en fazla üç tanesi CmpE bölümü dışındaki dersler olabilir). CmpE ders sayısı için bir üst sınır yoktur; istenirse altısı da CmpE dersi olabilir, bölüm dışından ders alınmayabilir. CmpE CC Dersleri listesinde belirtilen derslerin kısıtlamalarına uyulmalıdır (ör. AD, ENG, ECON kodlu derslerden toplam en fazla bir tane alınabilir).
  5. Öğrenci iki dönem proje yapmak üzere bir CC dersi yerine Cmpe491 dersi alabilir. Cmpe491 dersini sadece GNO>=2.00 olanlar alabilir. GNO<2.00 olan öğrencilerin Cmpe491 dersini alması Bölüm Kurulu'nun onayına bağlıdır.
  6. 5xx kodlu dersleri sadece son sınıf olan ve GNO>=2.50 olan öğrenciler alabilir.
 8. HSS Dersleri:
  1. HSS dersleri (Humanities and Social Sciences - Sosyal Seçmeli), öğrencilerin Bilgisayar Mühendisliği’nin teknik konularının yanı sıra sosyal konularla da temas kurmalarına yönelik olan sosyal içerikli derslerdir.
  2. Alınabilecek HSS derslerinin bu listeden seçebilirsiniz.
 9. Başka Bölümlerden Ders Alma:
  1. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nca verilen dersler kredili olarak alınamaz.
 10. Mezuniyet:
  1. Bölümden mezun olabilmek için en az 145 kredinin doldurulması gerekir.
  2. Mezun olabilmek için öğrenimin yasal azami süre içerisinde en az 2.00 GNO ile tamamlanması gerekir.
  3. Mezun olabilmek için kredili veya kredisiz alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir.
  4. GNO>2.00 olan ve mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten F almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak bir sınava girme veya bunun yerini tutacak bir akademik çalışma yapma imkanı tanınabilir. Bu sınavdan en çok DD notu verilir. Başarısızlık halinde ders tekrarlanır.
 11. Değişim Programı
  1. “Exchange ve Erasmus”a giden Fakültemiz öğrencileri “DD” ve “DC” olan derslerini tekrar edemezler. Sadece ‘F’ derslerini dersin öğretim üyesi, danışman ve bölümün onayı olmak koşulu ile tekrar edebilirler.
  2. Değişim programlarına katılan öğrencilerin diğer kurumda aldıkları derslerin transfer işlemleri, en geç değişim programından döndükleri yarıyılı takip eden yarıyılın ders ekleme/bırakma dönemi sonuna kadar yapılabilir.
 12. Çift Anadal Programı
  1. GNO>3.00 ve  tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla,  ÇAP'a girmek isteyen öğrenciler en erken 3. en geç 5.yarıyıl başında Fakülte Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadırlar. Çift Anadal programının  diğer hususları ÇAP yönetmeliğinde belirlenmiştir. 
  2. Çift anadal programı en geç 10 yarıyılda tamamlanmalıdır. Değişim programlarında geçirilen en fazla bir yarıyıl bu süreye sayılmaz.
  3. İki dönem üst üste çift anadal programı dersi almayan öğrenci çift anadal programına devam hakkını kaybeder.
 13. Yandal Programı
  1. Anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında bulunan, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve genel not ortalaması (GN0) en az 2.75 olan öğrenciler, Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde Yandal programını açan birime başvuru yapabilir.
  2. İki dönem üst üste yandal programı dersi almayan öğrenci yandal programına devam hakkını kaybeder.
  3. Yandal öğrencisi yandal ve anadal programları gereklerini en geç toplam 9 yarıyılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde hem anadal hem yandal gereklerini tamamlayamayan öğrenciler yandal programından çıkarılır. Değişim programlarında geçirilen en fazla bir yarıyıl bu süreye sayılmaz. Yandal programının diğer hususları Yandal yönergesinde belirtilmiştir.
  4. GNO≥3.00 olan yandal öğrencileri danışman ve bölümün olumlu görüşü doğrultusunda  iki fazla ders alabilirler.

Not: Bu dokümanda yer almayan bilgilere veya daha detaylı açıklamalara, Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

 

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

 • Telefon: +90 212 359 45 23/24
 • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz