Haluk Alper Karaevli Yüksek Lisans Tezini Sundu: Ön Eğitimli Dil Modelleri ile Varlıklar Arası En Kısa Bağlılık Yollarını Kullanarak İlişki Sınıflandırmasının Geliştirilmesi

Başlık: Ön Eğitimli Dil Modelleri ile Varlıklar Arası En Kısa Bağlılık Yollarını Kullanarak İlişki Sınıflandırmasının Geliştirilmesi

Danışman: Tunga Güngör

Özet:

İlişki Çıkarma (İÇ), düz bir metinden varlıklar arasındaki ilişkiyi bulma görevidir. Verilen metnin uzunluğu arttıkça ilişkiyi bulmak da gittikçe zorlaşmaktadır. Metnin bağlılık ağacında iki varlık arasındaki terimleri izleyerek oluşturulan en kısa bağlılık yolları, metindeki gürültü yaratan kelimeleri budayarak varlıklara odaklanmış bir gösterim sunar. İlişki Çıkarma konusunun denetimli versiyonu olan İlişki Sınıflandırma’da, çoğu son teknoloji metot yaklaşımlarına ön eğitimli dil modellerini entegre etmektedir. Ancak şu ana kadar ön eğitimli dil modelleri, varlıklar arası en kısa bağlılık yolları ile birlikte kullanılmamıştır.

 

Bu tez, ön eğitimli modellerin varlıklar arası en kısa bağlılık yolları ile beraber kullanılmasının etkilerini incelemektedir. Bu inceleme için R-BERT ilişki sınıflandırma modeli temel model olarak alınmış ve üzerine geliştirmeler yapılmıştır. Sunduğumuz yeni yaklaşımda, temel modeli geliştirmek amacıyla, iki varlık arasındaki en kısa bağlılık yolunun ön eğitimli dil modellerinden geçirilmesi ile elde edilmiş genel temsili, ek bir vektör olarak temel modele eklenir. Deneylerde, temel model, Stanford, HPSG ve LAL bağlılık ayrıştırıcılarının XLNet ve BERT ön eğitimli dil modelleri ile kombinasyonları SemEval-2010 Task 8 ve TACRED veri kümelerinde değerlendirilmiştir. Deney sonuçlarında, önerilen modelin temel modelden SemEval-2010 Task 8 veri kümesinde 1.41%, TACRED veri kümesinde 3.6% daha iyi sonuç verdiği görülmektedir.

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz