Esin Gedik Yüksek Lisans Tezini Sundu: Matematik Problemlerini Kodlayıcı-Kod Çözücü Dizi-Dizi Modelleriyle Çözme

Başlık: Türkçe Matematik Problemlerini Kodlayıcı-Kod Çözücü Dizi-Dizi Modelleriyle Çözme

Danışman: Tunga Güngör

Özet: 

Matematiksel kelime problemlerini (MWP) çözmenin, doğal dil metinleri ve matematiksel denklemler arasındaki anlamsal boşluk nedeniyle zorlu bir görev olduğu söylenebilir. Görevin temel amacı, yazılı bir matematik problemini girdi olarak almak ve bu problemi çözmek için çıktı olarak uygun bir denklem üretmektir. Bu tez, metindeki semantik anlamlarına dayalı olarak MWP’leri otomatik olarak çözmek için diziden diziye (seq2seq) bir sinir modelini açıklamaktadır. Seq2seq modeli, eğitim verilerinde mevcut olmayan denklemleri üretebilme avantajına sahiptir. Giriş sırasını kodlamak ve problem semantiğini kavramak için çift yönlü bir kodlayıcı ve çıkış sembollerinin semantik anlamlarını izlemeye ve denklemi çıkarmaya yarayan bir kod çözücü içerir. Bu tezde, geçitli tekrarlayan birimler (GRU) ve uzun-kısa vadeli bellek (LSTM) seq2seq modelleri dahil olmak üzere, önceden eğitilmiş çeşitli dil modelleri ve nöral modellerin başarılarını araştırıyoruz. Araştırmamız, önceden eğitilmiş dil modellerini ve nöral modelleri kullanan bu doğal dil işleme (NLP) görevi hakkında Türkçe’de herhangi bir çalışma olmaması açısından yenidir. MWP görevi için nöral modelleri uygulamak için tasarlanmış bir Türkçe veri seti de bulunmamaktadır. Veri eksikliğinden dolayı, iyi bilinen İngilizce MWP veri setlerini makine çeviri sistemi kullanarak Türkçe’ye çevirdik. Literatüre katkı sağlamak için manuel ayarlamalar yaptık ve bir derlem oluşturduk. Türkçe sondan eklemeli ve gramer açısından üzerinde çalışılması zor bir dil olmasına rağmen, sistemimiz derlemdeki soruların %71’ini doğru yanıtlar.

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz