Deniz Sezin Ayvaz Yüksek Lisans Tezini Sundu: Saklı Uzay Manipülasyonu Kullanarak Hafif Bilişsel Bozukluktan Alzheimer Hastalığına Dönüşümün İncelenmesi

BaşlıkSaklı Uzay Manipülasyonu Kullanarak Hafif Bilişsel Bozukluktan Alzheimer Hastalığına Dönüşümün İncelenmesi 

Danışman: İnci Meliha Baytaş

Özetİlerleyici bir nörolojik bozukluk olan Alzheimer Hastalığı (AH), dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen demansın en yaygın nedenidir. Konuşma ve hafıza gibi bilişsel yetenekleri ciddi şekilde etkiler. Çok yönlü etkileri nedeniyle hastalığın heterojen bir ilerleme örüntüsüne sahip olması, hastanın bilişsel bozukluk düzeyini takip etmeyi zorlaştırmaktadır. Hafif Bilişsel Bozukluk (HBB), AH’den önce bir ara aşama olarak kabul edilir. HBB’den AH’ye dönüşümün erken tahmin edilmesi, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve uygun tedavilerin geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması açısından büyük önem taşımaktadır. HBB hastalarında AH’nin erken tahmin edilmesi sorunu, sıklıkla bir sınıflandırma problemi olarak ortaya konulmuştur. Ancak sınıflandırma modelleri HBB’den AH’ye geçişin altında yatan nedenleri açıklamakta yeterli olmayabilir. Bu tez, HBB’den AH’ye dönüşümün altında yatan nedenleri ve risk faktörlerini araştırmak için sezgisel bir çerçeve önermektedir. Önerilen derin öğrenmeye dayalı çerçeve, bir HBB hastası için AH tanısına yönelik temel talimatları elde etmek ve hastalığın ilerlemesi sırasında hastanın niteliklerinde meydana gelen değişiklikleri analiz etmek için saklı uzay manipülasyon tekniklerini kullanır. Önerilen çerçevenin öngörme yeteneği, HBB ve AH hasta verisi ile eğitilmiş bir değişimsel oto kodlayıcının saklı uzayındaki manipülasyonun büyüklüğünü, daha sonraki aşamalarda dönüşüm olasılığı ile ilişkilendirerek değerlendirilir. Deneysel sonuçlar, halka açık ve yaygın olarak kullanılan iki AH nörogörüntüleme veri kümesinde umut verici nicel ve nitel sonuçlar göstermektedir.

 
 

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz