Boğaziçi Üniversitesi Büyük Veri, Robotik ve Yapay Zeka'da En Önde

Tübitak, “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” adlı bir çalışmanın raporunu yayınlamıştır.
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/universitelerin_alan_bazli_yetkinlik_analizi_raporu.pdf
 
Bu raporda, üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarını karşılaştırmaktadır. Çalışmada 131 teknoloji alt alanına yer verilmiştir.  Üniversite yetkinlik analizi, hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilmiş olup; kalite göstergeleri %60, hacim göstergeleri ise %40 ağırlığa sahiptir. Değerlendirmede yayınların dünyaya görece bağıl atıf etkisi ve üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı göstergelerinden oluşan bir önceki kalite boyutu genişletilmiştir. Bu göstergelere ek olarak akademisyenlerin araştırma verimliliği; Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği; patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı; ve uluslararası işbirlikleri ile ülkemizin/üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı hususlarına yönelik göstergeler eklenmiştir. Hacim boyutunda ise 4 göstergeye yer verilmiştir. Bunlar dünyadaki bilgi birikimine katkı, Türkiyede o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı, Ar-Ge ve yenilik proje hacmi, üniversitenin ilgili alandaki Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksidir. Güncel yetkinlik analizi çalışması kapsamında, yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2014-2018; projelere ilişkin veriler için 2014-2019 dönemi baz alınarak; 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversitelerimiz değerlendirmeye alınmıştır. Göstergelere ilişkin veriler, Türkiye ve dünya için ayrı ayrı Scopus veri tabanı ve SciVal programı vasıtasıyla temin edilmiştir. Proje verileri için TÜBİTAK veri tabanı kullanılmış; üniversitelerin gerek ulusal gerekse uluslararası 16 proje verileri hesaplamalara dâhil edilmiştir. Belirlenen alanlarda verilerin çekilmesi için eşleşme sağlanan durumlarda Scopus tarafından kullanılan “All Science Journal Classification”(ASJC); diğer durumda ise anahtar kelimelerden faydalanılmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde 131 teknoloji alt alanı ve üniversiteler için yetkinlik seviyelerini görsel olarak sunan grafiklere raporda yer verilmiştir. Alan ve üniversiteler bazında en az 6 veriye sahip olanlar için hacim ve kalite eksenlerine sahip yetkinlik grafikleri çizilmiştir.
 
Bu çalışmaya göre, Bilgisayar Mühendisliği'nin alanları olan üç alt alanda, Büyük Veri, Yapay Zeka ve Robotik'te Boğaziçi Üniversitesi'nin en iyi üniversite olarak öne çıktığı görülmüştür.
 
 
 
 
 
 

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz