Alzheimer Hastalığına İlişkin Yeni Proje Tübitak Tarafından Destekleniyor

Genel Hasta Dagilimi

Hafif Bilişsel Bozukluk ve Alzheimer Hastalığı Arasındaki Geçişin Yapay Zeka ile İncelenmesi    

Alzheimer, ülkemizde ve dünyada milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hakkında birçok bilinmeyen olan bir hastalıktır. Hafif Bilişsel Bozukluk (HBB) ise hastaların bilişsel yeteneklerinde bozulmalar görüldüğü ancak günlük hayatlarının yoğun olarak etkilenmediği bir evredir. Bazı HBB hastaları bir süre sonra Alzheimer olmaktadır. Bu geçişin neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. HBB hastalarının Alzheimer olmalarının önceden kestirilmesi, hastaların yaşam kalitesini arttırmak için çok önemlidir. Ayrıca, hastaya özel ve isabetli tedavilerin geliştirilebilmesi ülkelerin sağlık sistemine düşen mali yükü hafifletecektir. Bu nedenle, bir hastanın neden HBB evresinden Alzheimer’a geçtiğinin ve farklı evrelerdeki hasta gruplarının yapısının incelenmesi esastır. Bu projenin amacı; HBB hastalarının Alzheimer’a geçişini belirleyen değişkenlerin ve bunların birbirleri ile olan etkileşimlerinin belirlenerek Alzheimer hastalığının erken teşhis edilmesine yardımcı olacak yapay öğrenme tabanlı bir sağlık sistemi geliştirmektir. Bunun için, farklı veri çeşitleriyle uyumlu, sınıflandırıcı ve gruplayıcı modeller tasarlanarak evreler arası geçiş modellenecektir. Projenin amaçlarından biri de Alzheimer araştırmalarına yönelik ulusal bir veri tabanı oluşturmaya başlamaktır. Böylece, geliştirilen modeller ülkemizdeki hastalar için de test edilmiş olacaktır. Proje kapsamında geliştirilen modellerin yorumlanması ve klinik çalışmalarda kullanılabilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan nörolog hekimler ile iş birliği yapılmaktadır.

Proje Yöneticisi: İnci M. Baytaş 

 

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz