Çağlar Fırat Yüksek Lisans Tezini Sundu: Yeni Nesil Haberleşme Sistemleri İçin Pekiştirmeli Öğrenme İle Aktarım Mekanizması

Başlık: Yeni Nesil Haberleşme Sistemleri İçin Pekiştirmeli Öğrenme İle Aktarım Mekanizması

Danışman: Tuna Tuğcu

Özet: Yeni nesil mobil haberleşme ağları, yeni hizmet ve ihtiyaçları karşılamak için, milimetrik dalga kullanımları, bulut tabanlı mimariler ve yeni akıllı algoritmalar gibi kritik kolaylaştırıcı teknolojiler üzerine kurulmaktadır. RRM (”Radio Resource Management” - Radyo Kaynakları Yönetimi) uygulamaları bu yeni nesil ağlar için önemli bir araştırma alanıdır. Bu tezde, CMAB (”Contextual Multi-Armed Bandit” – Bağlamsal Çok Kollu Haydut) algoritması konsepti ve O-RAN (”Open Radio Network” – Açık Radyo Ağı) mimarisi dikkate alınarak pekiştirmeli öğrenmeye dayalı bir HO (“Handover” - aktarım) mekanizması tasarlanmıştır. Kullanıcı ekipmanlarının hareket hızı ve hizmet veren Baz İstasyonunun (BS) sinyal-parazit artı gürültü oranı (SINR), algoritma için bağlam bilgisi olarak değerlendirilmektedir. Önerilen algoritma, 3. Nesil Ortaklık Projesinin (3GPP) geleneksel algoritması ve literatürdeki rakip bir pekiştirmeli öğrenme algoritması ile UMa (”Urban Macro” - Şehiriçi Makro), UMi (”Urban Micro” - Şehiriçi Mikro) yayılımı ve harita üzerindeki farklı yoğunluklardaki baz istasyonu ile engel sayıları gibi kanal koşulları altında karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, önerdiğimiz algoritmanın ortalama bilgi iletim hızı için her kanal koşulunda geleneksel 3GPP aktarım algoritmasından ve rakip pekiştirmeli öğrenme algoritmadan daha iyi performans ile çalıştığını göstermektedir. Ayrıca önerdiğimiz algoritmanın ortalama aktarım sayıları için de oldukça rekabetçi bir algoritma olduğu simülasyon sonuçlarından görülmektedir.

 

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz