İsmail Arı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilimsel Eğitim Etkinliği

17-21 Ağustos 2015 
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Etkinliğin finansmanı için TÜBİTAK 2229 kodlu programa başvurulmuş ve sonuçlar temmuz ayının ikinci haftasında açıklanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen Başvuru sayfasına bakınız.

Bilgi teknolojilerinin günümüzde her geçen gün artan önemine paralel olarak, bilgisayar mühendisliği ve bilimleri konusunda ülkemizde yetişen kaliteli araştırmacı ve bilim insanı sayısının arttırılması gerekmektedir. Bu gereklilik iki yönlüdür. Bir yönünü yeni açılan üniversite sayısına paralel olarak istihdam edilmesi gereken öğretim elemanı kadrosunun genişletilmesi gerçeği oluşturmaktadır. Bu kadroların tam olarak ve yetkin insanlarla doldurulması, çağdaş anlamda bir üniversiteden beklenen eğitim ve araştırmanın yapılması ve sonuçlarının bilimsel yayın ve patentlerle alınması önem art etmektedir. Diğer yönden ise, ülkemizin eksikliğini çektiği katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin araştırma ve geliştirilmesinde en önemli dönemeç noktalarından birini bilgisayar mühendisliği ve bilimleri alanında yetkin personelin oluşturulması yatmaktadır.

Bu ihtiyaç sadece lisans mezunu yazılımcı olarak değil aynı zamanda konusunda uzman, aktif araştırma yapan araştırmacı ve bilim insanları olarak da kendini göstermektedir. Üniversite ile sanayinin yakınlaştırılması hedeflenen bu süreçte üniversitelerde bu tip insan gücünü oluşturmak ve lisans öğrencilerini kalitesi yüksek lisans araştırmalarına teşvik etmek bu etkinliğin temel amacını oluşturmaktadır.

Bu amaç çerçevesinde Türkiye ve dünyadaki çeşitli üniversite ve araştırma enstitülerinde çalışan araştırmacılardan oluşmuş bir ekibin kendi bilgi birikimlerini Türkiye'deki üniversitelerde okuyan lisans öğrencilerinin kullanımına açması hedeflenmektedir. Etkinliğin tamamı doktoralı ve aktif olarak araştırma yapan bir ekip tarafından verilecek derslerin içeriği belirlenen hedefler doğrultusunda planlanmış bir müfredat çerçevesinde öğrencilere aktarılacaktır. Müfredatta eğitmenlerin uzmanlık alanlarına bağlı olarak derinlemesine bilgi birikiminin paylaşılması ve araştırma yöntemlerine bağlı olarak benzetim ve/veya bilimsel hesaplama yazılımları kullanılarak belirli ölçekte araştırma alt problemlerinin katılımcılara çözdürüldüğü kısımlar da olacaktır. Bu sayede eğitmenlerin şu ana kadar sadece kendi kurumlarındaki öğrencilerinin yararlanabildiği öğretim üyesi-öğrenci etkileşiminin Türkiye'deki farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerin de kullanımına açılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla düzenlediğimiz İsmail Arı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilimsel Eğitim Etkinliği'ne, Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojileri, bilgisayar öğretmenliği ve benzeri lisans programlarında okuyan öğrencileri davet ediyoruz. Etkinliğe basvurmak için bu programlarda en az 3. sınıfı tamamlamış olma şartı aranacaktır. Bu profil etkinliğin amacı olan yüksek lisans ve araştırmaya teşvik hedeflerine paralel olarak seçilmiştir. Türkçe olarak yürütülecek eğitim araştırma altyapısına yönelik dersler, kavram tanıtma ve pekiştirme dersleri ve özelleşmiş araştırma derslerinden oluşmaktadır.

http://www.cmpe.boun.edu.tr/ismail/2015/index.html

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz