Yapay Sinir Ağı Tabanlı Varlık Tanıma Sistemi

 

Projenin amacı Türkçe gibi sondan eklemeli ek yapısına sahip dillerdeki zengin biçimbilimsel bilginin de kullanıldığı bir varlık tanıma aracı geliştirmektir. Proje sonunda, Türkçe için geliştirilmiş diğer varlık tanıma araçlarının başarı seviyelerini geçmek hedeflenmektedir. Bunun için doğal dil işleme alanının yanında diğer alanlarda da başarılı sonuc ̧lar alınmasında yardımcıölan derin öğrenme yaklaşımı izlenecektir. Literatür özeti ve Özgün Değer bölümlerinde de görüleceğiüzere, biçimbilimsel bilgiyi değerlendiren varlık tanıma sistemleri üzerine çalışmalar kısıtlı kalmıştır. Bu projede yapılacak çalışmalarla bu boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. önerdiğimiz yöntem, öncelikle verili metindeki sözcükleri daha önceden öğrenilmiş sözcük temsilleri, karakter tabanlı sözcüktemsilleri ve bic ̧imbilimsel bilgiye dayanan temsil sistemlerinden elde edilen temsillerin arka arkaya konulmus ̧ haliölarak temsil etmeyi önerir. Yöntemimiz bu temsilleri tek katmanlı bir LSTM vasıtasıyla is ̧lemeyi ve çıktıları koşullu rastgele ağlar (CRF) ile modellemeyi öngörüyor.

Funding Institution: 

BAP

Principal Investigator / Project Partner: 

Suzan Üsküdarlı

Date: 

2018 to 2021

Researchers: 

Tunga Güngör

Project Code: 

18A01P3

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.