Sağlarlık güdümlü karmaşık manipülasyon ögrenme çerçevesi

https://www.cmpe.boun.edu.tr/~emre/projects.html#afford

Bu proje ile, ortamın robota sunduğu sağlarlıkları (affordances) öğrenip modelleyerek sağlarlıklar ve sensör geribildirimleri ile desteklenen gelişmiş bir manipülasyon beceri sistemini kurmayı hedeflemekteyiz. Bu tip ortamlardaki `tutmak', `taşımak' ve `yerleştirmek' gibi eylemler tipik oldukları için, hareketleri, gösterim yolu ile öğrenme (learning by demonstration) ile robota aktarmayı planlamaktayız. Bu yolla yarı-yapısal ortamlar için gerekli manipülasyon becerilerini öğrendikten sonra, robot, ortamın sunduğu görsel ve diğer sağlarlıkların, bu becerilerin yürütülmesini nasıl etkilediğini öğrenmelidir.

Funding Institution: 

TUBITAK - BIDEB - 2232

Principal Investigator / Project Partner: 

Emre Uğur

Date: 

2017 to 2019

Project Code: 

117C016

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.