Developing Dynamic and Adaptive Methods for Turkish Spam Filtering

Bu projede, spam e-posta mesajlarının önlenmesine yönelik olarak Türkçe için spam-önler filtreleme metotları geliştirilecektir. Günümüzde spam mesajlar tüm e-posta mesajlarının %10’unu oluşturmaktadır ve kullanıcılar açısından önemli zaman kayıplarına neden olmaktadır. İngilizce gibi yaygın diller için filtreleme algoritmaları mevcuttur, fakat Türkçe mesajlar için henüz böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bu tür bir çalışmada Türkçe’nin karmaşık morfolojik yapısının gözönüne alınması gerekmektedir. Bu projede geliştirilecek olan metotlar dinamik olacaktır ve yapay sinir ağları ile Bayesian ağları tekniklerine dayanacaktır. Ortaya konulacak olan algoritmaların iki temel bileşeni içereceği düşünülmektedir: Mesaj içeriklerinin morfolojik analizini yapacak bir morfoloji modülü ve mesajları normal ve spam olarak sınıflandıracak bir öğrenme modülü.

Funding Institution: 

BAP

Principal Investigator / Project Partner: 

Tunga Güngör

Date: 

2003 to 2004

Project Code: 

04A101

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.