Efehan Atıcı Defended His MS Thesis: Detection of Free-Standing Conversational Groups with Graph Convolutional Networks

Detection of Free-Standing Conversational Groups with Graph Convolutional Networks
Etkileşimli Grupların Çizge Evrişimli Sinir Ağları ile Tespiti
Advisors: Prof. Lale Akarun, Assist. Prof. Berk Gökberk
Jüri Üyeleri: Assoc. Prof. Özlem Durmaz İncel ve Assist. Prof. Tuna Çakar
 

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.