TURNA Türkçe Dil Modeli yayınlandı

TURNA's user interface with a text generation example

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ndeki Text Analytics and BIoInformatics Lab (TABILAB) Language Modeling Group proje ekibi TURNA adını verdiği Türkçe dil modelinin ilk aşamasını tamamlayıp Huggingface'te paylaşıma açtı (https://huggingface.co/spaces/boun-tabi-LMG/TURNA)


TURNA hakkında:

- Şimdiye kadar paylaşılmış en büyük encoder-decoder tabanlı modeldir (1.1 milyar parametreli)
- Üç tane üretken, beş tane de anlama dayalı görev ile yapılan deneylerde şimdiye kadar paylaşılan çoklu-dil destekli açık kaynaklı dil modellerinden daha iyi sonuç veriyor
- Türkçe görevleri çözmekte sıklıkla kullanılan BERTurk ile karşılaştırınca anlama dayalı görevlerin bazılarında daha iyi, bazılarında çok benzer sonuçlar alıyor
- Kendi görevlerinizi eğitebileceğiniz açık kaynaklı üretken bir dil modelidir

Daha çok bilgi edinmek için Arxiv’daki makaleye bakabilirsiniz.

Proje ekibi: Gökçe Uludoğan, Zeynep Yirmibeşoğlu Balal, Furkan Akkurt, Melikşah Türker, Onur Güngör, Susan Uskudarli

TURNA ile ilgili çalışmalar destek buldukça devam edecektir.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.