Deterministic Automata with Advice

Deterministic Automata with Advice

Duris ve diğerlerinin makalesindeki bazı teoremlerin ve kanıtlarının üzerinden tekrar geçtim, kısa ve öz ifadelerini daha açık ve anlaşılır yapmaya çalıştım, önek-hassas dillerin boy artış hızı için bir alt sınır buldum. Küçük’ün tezindeki bir teorem için alternatif bir kanıt gösterdim. Küçük’ün tezindekine benzer, polinom öğüt gerektiren bir dil ailesi gösterdim. Tanınabilir iki dilin girdi uzunlukları özel bir şartı sağladığında bitiştirme dilinin de tanınabildiğini gösterdim. Soru-cevap fikrini genelleyip görselleştirmeye çalıştım, bunun için bir taayyün tablosu kullandım. Daha önce bilinen bazı sonuçların bu tablo üstünde ne manaya geldiklerini gösterdim.

Project Poster: 

Project Members: 

Ahmet Bilal Uçan

Project Advisor: 

A. C. Cem Say

Project Status: 

Project Year: 

2019
  • Spring

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.