Machine Learning İsmail Arı Summer School (In Turkish)

Boğaz'da Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018

Konuşma, Dil İşleme ve Biyoenformatik

2 Temmuz 2018 Pazartesi - 5 Temmuz 2018 Perşembe

Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi (Albert Long Hall), Bebek, İstanbul

Detaylı bilgi için lütfen Etkinlik sayfasına bakınız.

Bu yıl, 2-5 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Boğaz'da Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018 adlı lisansüstü yaz okulunu duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Bu Yaz Okulu, Bilim Akademisi şemsiyesi altında, Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yaz okullarının ilki 2016 yılında ODTÜ’de 230 kişinin katılımı ile bilgisayarla görme ve derin öğrenme teması üzerinde düzenlenmiş, ikincisi ise geçtiğimiz yıl Hacettepe Üniversitesinde robotik ve yapay öğrenme odaklı olarak Bozkırda Yapay Öğrenme Yaz Okulu 2017 adıyla yapılmıştır. Bu dizinin devamı olarak önümüzdeki yılki yaz okulu temaları biyoenformatik, doğal dil ve konuşma işlemede yapay öğrenme olarak belirlenmiştir.

Yaz okulunun amacı, bu alanlarda araştırma yapmak için gerekli olan temel bilgileri tazelemek, son araştırma gelişmeler hakkında bilgilendirmek, tez ve proje konularını tartışmak, endüstri ile lisansüstünü bir araya getirmek, tez öğrencileri ile eğitmen alan uzmanları arasında etkileşimi sağlamaktır. Bu alanlardaki araştırmalara ilgi duyan üniversitelerdeki öğrenci ve öğretim üyeleri, endüstriyel kuruluşlar ve teknokentlerdeki ilgili kişiler yaz okulunun hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Toplam dört gün sürecek yaz okulunda, duyurulan alanlarda seçkin araştırmacılar seminerler verecektir. Tez öğrencileri araştırmalarını ve tez çalışmalarını birer poster halinde, görüş alışverişine fırsat verecek şekilde sunma olanağına sahip olacaktır. Akademik bilgileri sunan konuşmaları, araştırmacı endüstriyel kuruluşların tanıtımları izleyecektir.

Yaz okulunda şu konularda konuşmalar yapılacaktır:

Biyoenformatik Sinyal İşleme

 • Biyolojik Ağların Oluşturulması ve Anlamlandırılması
 • Yapay Öğrenme ile Gen Keşfi
 • Yapay Öğrenme ile Hastalık ve Sağkalım Tahmini
 • Genom Verisi için Sıkıştırma Yöntemleri
 • Genom Verisinin Mahremiyetinin Korunması
 • Filogenetik Ağaçların Oluşturlması

Doğal Dil ve Konuşma İşleme

 • Türkçe için Doğal Dil ve Konuşma İşleme
 • Konuşma Tanıma ve Konuşma Üretme
 • Diyalog Sistemleri
 • Makineyle Çeviri
 • Otomatik Soru Yanıtlama
 • Metin Tabanlı Bilgiye Erişim ve Getirim

Bu uygulamalarda irdelenecek yöntemler:

Yapay Öğrenme (Makineyle Öğrenme)

 • Bayesçi Öğrenme
 • Zaman Serileri için Öğrenme
 • Derin Sinir Ağları ile Öğrenme
 • Sıralama Öğrenme
 • Büyük Veriyle Öğrenme

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

 • Phone: +90 212 359 45 23/24
 • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.